Wednesday, December 28, 2011

ஓளவையார் குறள் (OVVAIYAAR KURAL)


ஓளவையார் குறள்

“கற்கிலும் கேட்கிலும் ஞானக் கருத்துற
நிற்கில் பரமவை வீடு”

உயர் ஞான தரிசனம் என்ற வரிசையில் ஔவையார் பாடிய இறுதி குறள் இது.
யோகத்தின் படிகளை முகத்தில் அறைந்தாற் போல் மிக எளிமையாக பாடப்பட்ட “ஔவையார் குறள்” ஞானத்தின் மிக முக்கிய புதையலாகவும் மற்றும் சரம் எனப்படும் சர பார்க்கும் கலையும் இவற்றில் மறைந்திருப்பதால் இந்த குறள்கள் இன்றளவும் யோகிகளால் போற்றப்பட்டும் பாதுகாக்கப்பட்டும் வருகிறது.

ஓளைவையார் ஜனனம் ஓர் மகா அற்புதம் என்று சித்தர்கள் போற்றுகின்றனர். அம்மையாரின் குறளில் ஞான யோகங்களிள் அடங்கியிருக்கும் மிக அரிதான இரகசியங்கள் படிப்பவர்க்கு புரியக்கூடிய அளவிற்குத் தெளிவாக இருக்கின்றன.

ஞான நுல்களை தொடர்ந்து வாசிப்பதிலும் கேட்பதிலும் ஞான எண்ணம் உதித்து ஞான கர்மத்தையும் செய்வானேயானால் அதன் பயனாக இறைவனைக் கண்டு மோட்சத்தை அடைவான் என்று வேதங்கள் ஒங்கி ஒலிக்கிறது. இதையே தவ பெருமான் ஔவையார் மேலே காணப்பட்ட குறளில் மிக எளிமையாக உரைக்கிறார்.

யோகிகள் யோகத்தின் ரகஸியங்களை இல்லறத்தில் உள்ளவர்களும் அறிந்து கொள்ள வேண்டி வேத சாரங்களை திரட்டி உபநிடதமாக வழங்கியது போல் இராமயண சாரத்தை வாசிட்டமாகவும் பாரத சாரத்தைப் பகவத் கீதையாகவும் வழங்கினார்கள். இவையினுள் மிக சூட்சுமமாக யோக முறைகள் மறைக்கப்பட்டன. தகுதியுள்ளோர் அதன் ரசத்தை மட்டும் தனியாக பிரித்து உண்ண அறிந்திருந்தார்கள். காயத்திரி மந்திரம் பகவத் கீதையுனுள் மறைந்திருந்தது. சித்தர்கள் மறைபொருளாக யோகத்தை வைத்தார்கள். களவாட முடியாத பொருளில் மிக அரிதான பொக்கிஷம் யோக அப்பியாசங்களே. உலகத்தின் பாவ புண்ணியமென்னும் இரண்டு வினைகள் மனித பிறப்பிற்கு எல்லையாக அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. சித்தர்கள் சுரம் சரம் என இருவகைப்பட்டு நாத மூலமாகவும் வாயுக்கள் மூலமாகவும் அறிய வேண்டி நுற்பாக்களை இயற்றிவைத்தார்கள்.

ஓங்கார சொருபமான அகார உகார மகாரமே காயத்திரி சாவித்திரி சரஸ்வதியாகிய திரிசத்திகளாகும். பரமே பிரணவமாக இருக்கிறது. பரம்மம் புர்வமும் பரமுமற்றது. தை ஞான ஸ்வருபியாகவும் காண்பவனே கண்களை உடையவன் என்று அனைத்து வேத சாஸ்திரங்களும் ஓங்கி ஓலிக்கிறது.

ஆகாயத்தில் சூரிய சந்திரர்களை இறையருள் ஏற்படுத்தியது போல பஞ்சபூதத்தாலாகிய சரீரத்திலும் சூட்சுமமாக சூரிய சந்திரர்களாகவே நின்று இருட்டு வெளிச்சங்களை உண்டாக்கி ஞான நித்திரையில் லயித்து பிரம்மானந்தத்தில் சொக்கியிருக்கவும் செய்து விடுகிறது.

வேழமுகத்து என்ற நுலில் மிக சூட்சுமமான அப்பியாசத்தை “சத்தத்தினுள்ளே சதா சிவங்காட்டி” என்றே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. வலம்புரியாகிய வலது காதின் மூலமாகவே யோக அப்பியாசத்தைக் உணர ஞான நுல்கள் சொல்லியிருக்கின்றன. நாதமும் அதன் தாக்கமும் யோகம் கூட கூட சமாதியினுள் கொண்டு போய் சேர்த்து விடும்.
வசிட்டர் இராமபிரானுக்கு புகட்டிய யோக முறைகள் மகாமுனி காகபுசுண்டரிடம் பாடம் கற்றுணர்ந்தது.

“இரேசகம் புரகம் கும்பகம்” இவற்றை வசிட்ட முனிவர்க்கு மகாமுனி காக புசுண்டர் விளக்கி உணர்த்தியதே யோகத்தின் உச்சநிலை என்று எல்லா நுல்களும் இன்று வரை ஆணித்திரமாக வெளிப்படுத்தியுள்ளன. காக புசுண்டர் யோகத்தின் கடைசி நிலையை “புசுண்டர் யோக கீதம்” என்ற நுலில் சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகள் வாசிப்பவரை மயக்க முற செய்து விடும். பிறவி தொடரை அறுத்து விட கூடிய யோக நிலையை காக புசுண்டர் அறிவுறுத்தும் பொழுது படித்து முடிக்கும் முன்னரே நிஷ்டைக்கு தயாராகி விட வேண்டும். மிக நேர்த்தியாக கோற்கப்பட்ட யோக நிலைகள் அவைகள்.

சாங்கியம் கிரியை கிரியா யோகம் கர்ம யோகம் என்ற இந்த நான்கும் ஞான சாதனைகளுக்காக ஏற்ப்பட்ட தொழிலைப் பற்றி சொல்வதாகும். சரீரத்துக்குள் தவ ஒளி கலந்திருப்பது எள்ளில் எண்ணெய் இருப்பது போல அதன் தன்மையை உணராமலேயே வாழ்நாள் முழுவதும் வயிற்று பிழைப்புக்காக வேலை செய்து கொண்டுயிருக்கிறோம். என்னையும் சேர்த்தே. உபயோகமற்றவன் என்று என்னை பல குருமார்கள் ஏசினதே சாட்சி.

வேலை பளு காரணமாகவும் நேரமின்மையுமே எழுதாமைக்கு காரணம். புது வருடம் இறை ஆசியை எல்லோருக்கும் வழங்கட்டும். 

Saturday, December 17, 2011

lamp meditation/jothi meditation/deepa meditation


                (Procedures, Tests and how to do magic’s with energy)

The most universal method and the most fundamental technique is to enable the regular meditate person through enrich their energy in different ways to obtain magical powers before attaining the spiritual path. But always should remember, these magical powers never help you to attain extreme end of meditation, its only use for material purposes to bring anything from this world but its temporary and its have more side effects due to pulling compulsorily from nature against your karma.
One of the practices is oil lamp meditation. The ground truth is behind in this is the lightning of inner soul through the way of oil lamp, internal glow and the travel of deep meditation to open the path between us and universe.
This type of meditation is the primary source to accumulate energy for carryout magic’s and it is the key for prior to deep meditation. Yogi vallalar, vethathiri maharishi, osho and many yogis has been referred in their books about this meditation to their followers. Yogi vallalar had gone a step forward and make the lamp lightened with water instead of oil.
Always concentration is below senses. It is meaningless to call concentration which is below senses as meditation. Meditation is beyond senses. There is a border between concentration which is below senses and meditation which is beyond senses known as observation.
In Yoga, deepest meditation (“nishtai in Tamil”) has been considered as the highest goal, the ground truth is not so easy for humans to attain this Samadhi stage as mentioned in many books and blogs was written like me. But anyone can achieve to certain level and do black magic’s and white magic’s by the way of regular practices and various techniques. The siddhis (magic’s in English) is automatically flourished one by one when the person is along the journey to Samadhi stage.
Meditation is the foremost spiritual discipline geared towards gaining inner peace. Individual discipline is the foremost trend to make the meditator in to stream line.
Initially all gurus used to give oil lamp meditation technique for their disciples to increase their energy to pre prepare for the deep meditation and make them enable to contact with the pancha boothas from their inner body and inner soul. This is the basic and hidden secret behind this lamp meditation. Please reader once again read this paragraph and keeps it in mind for further reading. Everywhere commonly it’s called “jyothi meditation, “deepa meditation” in commercial market.
Various types of techniques used in this meditation by using candle or any other flame. But the right tool is an oil lamp (gingelly oil with wick in lamps is the best).
Lamp meditation is the technique and most of the people might have known it increases the energy. Most of the people do not know how they get energy, where it derives and how the conversion of energy makes human to bring into activation mode to carry out magic’s.
I try to disclose that how the person receives energy by doing oil lamp meditation, how they can test their energy themselves with some tests whether it’s increased in the body and how to activate and use it on others. I here by describing that, by doing constant practice any person can make themselves be able to do black magic’s. Now after read this post, any person can do if they could have done regular practices. You, yourself starts and enter in to this magical world.
Readers to understand what the benefits behind lamp meditation:
 1. Increase the energy in the body, its “biomagnetic energy”; in Tamil it also defined asl jeevakantham.
 2. The inner soul is tried to expand from the human body and connect with vaankaantham (external source, cosmic energy) or u can assume cosmic energy spreaded over everywhere. (sookuma udal, aanma in tamil)
 3. The external body is trying to detach the inner body after doing this meditation. This is the initial stage of astral travel and also readers should rememeber this. When the soul started detaching from inner body, it’s easy to connect to the cosmic energy with atoms and they can enable themselves to go anywhere in the world through this inner soul and see any person also... Vethathiri maharishi has given to his close disciples that how to detach the body from the soul and how to take astral travel with the guru. If I elaborate this in the topics it may change. Why vethathiri has succeeded and called as common philosopher means he detach the soul from the person and show him how his ugly soul inside their body, whoever comes to get initiation on first day, this is the first class for all during their beginning days.
 4. Once the body gets started flowing of energy the practiced person should control themselves by avoiding this lamp meditation for some days. Otherwise body became very hot and physical problems arise. Sometimes dysentery continuous for some days.
 5. In one of my previous blog I have explained about the flame from the lamp starts talking to person if once becomes eligible. Its starts speaking in a secret language. I think, may be all the pancha boothas speaks in a similar language. Once lightning the oil lamp it speaks suddenly, it warns u, wish u, letters will come out from the flame and you have to read it in your language. I bring to an end here. For to understand the stage of yoga and meditation, I mentioned these things. As same as in the agarbatii flame and smoke come out from the agarbatti will attracts souls, ghosts and we can able to see the goddess, soul, or ghost will come and sit on the edge of the ash or near to you.(any person have experience on this please write to me)

Timings to do lamp meditation
 1. Beginners should do between 03.00 hrs and 05.00 hrs during early morning hours. Others can do between 5.00 and 06.00hrs. Please remember this meditation should not do after sunrise, it’s unsafe and also it’s possible for to attachment of other souls or ghost. So compulsorily try to avoid doing at evening or night. Safer side I explained here to follow-up.
 2. Before doing meditation, please make a protection mantra for soul and body for ourselves and make a circle around us imaginarily. This is very important. Otherwise the soul attachment will be easy to the meditator, he became out of consciousness, and so utmost care should be taken on this stage. You can take the bairava mantra from my blog for your protection before sitting in front of lamp if you don’t know other protection mantra.
 3. If any person tries to do after sunrise, the external bodies make the connection to the inner soul and parallel to the other external souls and it brings pain. An unmarried girl got attached with ghost when she tries to do in the evening. I m trying to write whatever as it was happened, what ever I m writing it’s seen by my eyes and from my personal experiences. The inner soul starts and attracts the external world of physical body and other soul. Here writing is so easy to explain the things, but to identify the path of the art was very difficult to many persons. So follow the rules and do the meditation in a safe mode and get the benefits.
 4. Once u r meditation is improved and stage by stage you can able to see many things from your own eyes. When third eye opened suddenly on one fine day and started seeing the inner world, thereafter you can get severe shock from your eyes whatever u see in this world. How many souls are wandering here and there? After some years and rose of stages, person can see the souls were standing near you when u sees yourself in the mirror and may get severe shock like exorcist films. These type of things will be conformably happen when the power and energy increases in the body.
 5. Day by day the power automatically rises, if we go to any house, we can observe their forefathers, families  roaming down in their houses as a soul, sometimes they sits on the kitchen cuddapah limestone slaps near the washbasin, wherever our usage is very less inside the home, that remote places inside the house they used to stay.
         Other than that some ghosts, black color souls doing all the mischievous things inside the house (in Tamil they says bootha kanangal, kuttisaatan and karupu). These people might have buried long back in that particular places and some goddess worshiped by some families raised the power and kept in the stone pillar erected long back in that house plot years and years back. While demolishing the plots these people (souls) cannot move from their places and stay at their homes. Some of new constructed flats I have seen at Bangalore in many places, these black souls used to smoke cigarette near the stair cases. (You may laugh now). It’s true. People spent lot of money for flowers, poojas, especially for priests during their house warming ceremony. Night and day they do poojas with band, bells, and chimes, finally hanged down the ashes, coconuts, lemons, chillies, shells in front of doors. But after some days I have seen that respective person (black souls) used to stay in that same house in the stair cases, balconies. Sometimes I used to see in the evening time during sunset hours, they climbed through building water pipes to the top and sit on the water tank or below the water tank at terraces. Below the water tank they used to sit and give us severe shocks during day times also. I got surprises how much pooja these people did inside the house with priests and plenty of smoke rose inside the house in the meaning of yaaga. But, nothing workout on this fellows. How to come out from this people (souls) at our houses, I will write at the end.
This is the opening of inner wisdom we can say in stylish word “awakening of inner wisdom”. But it’s a marketing technique to campaign their meditation classes for unknowing persons in this city. Now please read the lamp meditation.
Lamp for meditation and requirements
 1. A lamp with oil and wick, use our regular used oil lamp in pooja room also
 2. Use Ghee, gingelly oil, groundnut oil because it’s never gives irritation to the eyes.
 3. Kerosene, candle should not use in this lamp meditation, its man made and flame comes from man made articles. And majorly it gives irritation to the eyes. So avoid these two things.
Procedure for meditation
 1. Keep an oil lamp in front of us, always sit on the floor, if we see, we should see the flame from the eyes directly. Have a lamp with a bright steady flame before you. Sit in the Padmasana posture or any other comfortable asana in front of the flame. Look at the flame steadily.
 2. Initially try to see the flame for 3 minutes, then close your eyes and see inside the body. For five minutes. After some days see the flame for 15 minutes and close the eyes and see the flame inside the body for 5 minutes. (Here is the secret of oil lamp, if any person break this secret, please write to me.
 3. Then repeat the same for three times and finish the meditation. All the procedures complete it within twenty minutes. Human brain concentrates only twenty minutes.
 4. You can see the colors on the flame, please understand here the colors observed by the eyes are not the reflection or refraction or the flame makes the image. The color changes come from the atoms created by you from the eyes externally. The inner eyes started seeing the inner soul and external eyes started seeing the shadows of the inner soul externally. Read this paragraph twice or more.
 5. The inner soul receives the energy from the external source of energy through the flame in the name of fire and one of the panja boothas. Panja boothas makes the person connect with the inner soul. Fire became here media, a great tool. That’s why all the temples in front of statue an oil lamp is lightening over there. If u does practice with this techniques, a year or more thereafter if u go to temple and see the lamp in front of statue. The flame becomes very big, it closes the eyes, and statue will come near to you as alive. This happens due to internal energy from soul directly connect over to external atoms and bring it near to you.  You can see the energy over there.
 6. If continues meditation for some days or months, we can see the colors according to our improvement in meditation and the energy rose inside the body.
Next stage of lamp meditation is kept under secret due to unqualified person should not grasp from the source.  If People do this meditation regularly can understand the magical power growing inside stage by stage. If person grasp anything from this blog please write to me.
Second stage of lamp meditation
After, doing regular practices of oil lamp meditation. If one gets satisfy with this lamp meditation and gets saturated or feel on this level, they can move over to second stage of meditation.
Here zero watt bulbs (take very lowest power bulb) are the tool for lamp meditation. We can use the lamp usually used for night lamps. Take the yellow color bulb for this meditation. It should not glitter our eyes.
Procedure for meditation
 1. We should stand here in this meditation; bulb should be straight from our eyes.
 2. See continuously for 15 min, after sometime the yellow color changes into several colors according to the practice of oil lamp meditation prior to this.
 3. The changes of the color is the secret behind in all these lamp meditation. Meditator should understand that our power started in the increasing trend when the color changes.
How to check whether our energy or magical power has increased after practicing this two meditation techniques
Test.I
After completion of some months from these two meditation mentioned above, meditator should check whether the power has risen in their physical body from the external source.
 1. Test: Take a balloon, fill with our air blow from mouth, (take a medium size of balloon)
 2. Keep it on the floor and we also sit on the floor
 3. All doors should be closed and checkout whether air should not come from outside and balloon should not move due to external air or fan.
 4. Keep balloon three feet away from us
 5. Then see the balloon and  spell this mantra
    “வேண்டும் யாண்டும் உனதாக வேண்டும்
                    துண்டும் உருவும் எனதாக வேண்டும்” (tamil original words)
Vaendum Yaandum Unadhaga Vaendum
Thoondum Uruvum Yaenadhaga Vaendum” (translated in English)
 1. When spell for some minutes, balloon starts move slowly here and there first, then it rolls here and there and finally it comes near to you, when power increases it will come towards you and finally sit on the leg thighs. You should understand yours meditation increased your strength and power by the raising of the energy.
 2. (Before writing this I have enquired the person who taught me and confirmed this). In my experiences, when meditation occupy you and entered in to highly deep meditation, magical powers will come one by one, due to control of energy inside the body. That time there will be no use of magical powers, whatever you carryout the nature itself do magic’s for you. A perfect yogi can do this. There are eight magical powers before attaining Samadhi. For beginners no need to extend this vague and useless “spirituality”. So continue this technique and attain the powers.
Test. II (when balloon obeys your words, then shiftover your test in to this lemon otherwise repeat the balloon tests till you reach)
 1. Place a oil lamp on the table
 2. Sit on the floor and see the oil lamp flame from the floor for some time
 3. Then keep a lemon near the oil lamp
 4. Then sit on the floor and see sometime on oil lamp then immediately switch over to  the lemon and spell the same mantra mentioned above
 5. After some minutes lemon rotates here and there and finally it jumps from the table and roll down to us when we sit on the floor. The lemon rolls down near to us when we continuously spell the same mantra. The lemon rolls and climb on our leg and sit on the leg thighs.
 6. This is the one of the five power mentioned by siddhars (Akarshana power) it attracts anything in the universe.
 7. When we come to know our power has increased we should make our mind to utilize in a right way.
Please always remember, should not activate your power on opposite sex for any purpose at any circumstances, it brings you life down to the lowest level.
briefs for readers related to this raising of energy:
One of my friend at Bangalore was deeply frustrated on one day and said”her husband suddenly expired and left her and kid in the mid of the river. She wants to see him once, may be she highly depressed on that day. I said if u follows a practice of this technique, u can able to see. I said some other good day comes; I will start on the auspicious day and teach how to do. I also said, when u follow u can slowly enable to see your husband soul first and hear the voice, secondly u can see the image of the person in the mirror itself, after some years u can see the person directly in front of you. But she doesn’t want to do any practice. She described a book of family stories with wetted eyes. As usual I collected all her tears and deposited over on me as same as I did for of my close friends.
          After some months she purchased an own flat with the grace of god who always gives shelter, food and guarantor? She got sudden happiness with her surroundings; afterwards she entirely forgot to see her husband in her lifetime. 
I saw a soul was standing very nearer to her when she cried in front of me on the same day at night when she asked about her husband.
I narrated a past; some person missed countless precious things in life due to transitory pleasure. I insist everyone here very openly whoever required to do this, go through slowly on this two techniques and start the meditation and inform me whatever u feel when u meditate. So that I can explain which stage they nearer to the meditation and how to narrow down the time and days?
(ii) Once in a lifetime people should visit Chidambaram temple and see thillai natarajar statue is in active form. When I went first time inside the temple and asked to show the secrets of Chidambaram (“chidambara ragasiyam”). Everybody was standing in front of me; I stood at the last of the mob, useless fellow like me always stands last. They opened the screen. It was dark, I stuck up with that darkness suddenly, I felt I was alone. Right side I saw thillai natarajar statue remove his legs from the sitting pose and came over nearest to me. I got scared and closed my eyes, then I came out up to entrance of the temple without any consciousness. A beggar/pandaram asked me “have u seen the “sivakalam” and got severe shock and laughed on me at the exit place. Suddenly I came to normal. I noticed that I forgot my shirt there itself at temple. I was standing without any shirt in the middle of the road.
Like those pandaram/beggars many I have seen at tiruchendur temple, this year during in the month of may I saw some people were begging outside the entrance. Simply these fellows roaming like beggars after attained highest stage of meditation. One of my gurus, a perfect master I picked out from those beggars. When I, met first time he said”I am itself a beggar, u begging to me, useless fellow, go away”.
Before my father demise, he showed me one day, how to increase the energy without any tool. He showed energy coming out from his hand and makes me feel the hot energy sudden rose from his hand and his finger and he passed it.  (Any art or any practices, the extreme end of the art is finally without art, that’s the end of the art. Without any tools he showed the raising of energy from the nature around us).
Once at meditation hall in simplified kundlini yoga at world community service centre, tiruvanmiyur, guru yogiraj vethathiri maharishi blessed us after the completion of initiation of “Duriyatheetham”.  
We, only 14 members were sitting in front of maharishi in the very big hall at first floor during full moon day.  He said show your hands, everyone raised their hands and I also raised my hand, he passed the energy from his hand and I felt immediately as same as my father showed to me.  
None of the meditation classes, none of the disciples from masters whoever now alive in this period never attained or unable to attain Samadhi. They can’t make all the followers in the right way. All of them giving mantras, chanting, spell, bajans, musics, dance to the followers.
My gurus never said they are masters, never said worship them. They say always as a guide. People who read this paragraph are gifted. If this blog will be remaining here after 10years, people whoever read and gone through this last paragraph will come to understand in their life when they will come across these words once after a decade.
          There are many products on the Internet that boast of the ability to help one achieve a meditative state or to teach one how to meditate by conducting many classes, wrong guidance’s, plenty of mantras.  But i discloses some of real experiences on my own and I given in many posts, topics with the blessings of great master to regular readers who roaming here and there with spiritual thirsty. I m writing here especially for those selected people whom wavering around. Try to spread this post for your friends to understand the differences between spirituality and poojas with bajans.
 “whenever I was there, myself was not there, whenever myself was there, I was not there” the sentences were written on one of my great master’s disciple tomb (last resting place) after he attained jeeva Samadhi.)


Saturday, December 10, 2011

KARMA


KARMA

From the book of “SIDDHAVEDAM” chapter 8

A spider weaves its web. That web is intended as a habitation for it and also as a contrivance to catch its prey. We know that the web is woven by a fine thread. That thread is one Sakthi within it. That Sakthi is one kind of glue. That glue, the Sakthi is drawn into a fine thread. With the aid of this thread the spider weaves a web which is a world of its own and sits in a corner there. If any insect gets into this web it pounces and prey upon it. But it unties and takes in the world tied as above said and keep quiet. Then it again takes out the thread and ties the world.

Thus it goes on tying and untying its web in the course of its existence and in these processes, the thread snaps at the place from where it was drawn. Consequently it falls down and meets with its doom in the very world of its own creation. If only the thread had broken at a distance the spider would have clung to the broken end and repaired the web. But since the thread snapped at its very start it fell down and met with its doom.

It is like this: just as the above said spider leaves out the glue, its sakthi within it, makes it into thread and ties and unties the world of web, likewise we also leave out the thread which is Karma, the Vayu, the Jeevasakthi within us, and tie and untie the world. At last just as the thread gets cut off from the place of origin of the thread which is the Sakthi of the spider and the spider dies out, likewise, the thread, the Vayu, the Karma, the Jeevasakthi of us, gets cut off from the place above the nose but below the Bhrumadhyam which is the place of origin of the thread and we also die out. That is why when one dies out it is said that his karma is cut off.
By
HIS HOLINESS
SWAMI SIVANANDA PARAMAHAMSA
(Founder of Siddha Samaj)

Saturday, December 3, 2011

தவம் - யோகம் (YOGAM)


தவம் - யோகம்
நிறைய நண்பர்கள் தமிழில் எழுத கேட்டார்கள். என் இயலாமையே முக்கிய காரணம். 

மனதில் தோன்றுவதை அப்படியே எழுத்தில் கொண்டுவருவதென்பது கொஞ்சம் கஷ்டம். தமிழ் தட்டெழுத்து தெரியாத காரணத்தால் ஆங்கிலத்தில் எழுத வேண்டிய கட்டாய நிலை ஆகி விட்டது. தமிழில் இங்கே இப்பொழுது என் கைகளால் தட்டெழுத்து செய்து இணைத்திருக்கிறேன். குருவின் அருள் இருந்தால்  பின்னர்  தட்டெழுத்தால் தமிழில் எழுதி இணைக்கிறேன்.

யோகம் என்பது தெய்வீகம் தொடர்புடையது, நினைத்த போது கடைத்தெருவில் வாங்க இயலாத ஒன்று

எதிலும் அவசரம் காட்ட வேண்டாம் என்றே யோகத்தில் ஆரம்ப நிலைகளில் சொல்லப்படுகிறது.

அவசரமே செயலின் நோக்கத்தை பெரும்பாலும் குறைத்து விடும் எந்த காரணத்திற்காக அந்த செயல் தொடங்கப்பட்டதோ அதன் தன்மையை அவசரம் சாப்பிட்டு விடும்.
தாகம் ஏற்ப்பட்டால் அமைதியாக பொறுமையாக இருங்கள் என்றே பல குருமார்களால் மிக அழுத்தமாக எடுத்துரைக்கபடுகிறது.

அது முழுமையடையும் போது அதை தீர்க்க சந்தர்ப்பம் தானே வரும் அது எந்த தாகமாக இருந்தாலும் சரி அதன் முழுமையை பகரும் போதும் அதை தெளிவாக உணர முடியும்.

ஓவ்வொரு செயலுக்கும் ஒரு காலம் அல்லது பருவம் உண்டு விதைத்தது முளைத்து தான் ஆக வேண்டும். அது வரை பொறுமையாக காத்திருக்க வேண்டும். காத்திருப்பும் கவன குவிப்புமே தவத்தின் வெற்றி. இது என் வாழ்க்கையில் என்னுடே தழுவி வந்ததை நான் பல முறை பார்த்திருக்கிறேன்.

வேலையை மட்டும் நீங்கள் செய்யுங்கள். அந்த தாகத்திற்குரியது கட்டாயம் வந்தே தீரும்.
தவம் என்பது தற்போது தெருவிற்கு தெரு கூவி விற்கும் பல வகுப்புகள் போல அல்ல அது. தவம் உள்ளுக்குள் ஓட ஆரம்பித்து விட்டால் அதன் பிறகு வரும் செயல்கள் நாம் நினைத்த படி தான் முடிவுக்கு வரும். வெளியில் அமாவாசை நாள் என்றால் உள்ளுக்குள் அதன் தாக்கம் நேரடியாக இரண்டு நாட்கள் முன்பே ஆரம்பமாகி விடும். தலை பாரம் வயிற்று வலி இவைகள் அக்காலங்களில் சித்தனின் அவஸ்தைகள். யோக நிலைகளில் உள்ளுக்குள்ளும் அண்ட வெளிக்குள்ளுமாக தொடர்பு யோகியை உலுக்கி எடுக்கும் நாட்கள் வேதனைக்குரியவை. பௌர்ணமி நாளில் சக்தி ஒட்டம் உடம்பிற்குள் தலைகீழாக ஓட அரம்பிக்கும். புவி ஈர்ப்பு விசை அண்டத்தில் உள்ளதை பிண்டத்தில் கொண்டு வந்து விடும். அதன் அவஸ்தையை நான் உடம்பினுள் அவதிபட்டிருக்கிறேன். தவம் செய்யும் நேரங்களில் யோகம் கூடும் சமயங்களில் மொத்தென்று விழுந்திருக்கிறேன்.

பல வருடங்களுக்கு முன்பு மந்திர தீட்சை கொடுத்த ஆரம்ப நாட்கள் அவைகள். விடிந்த வேளையில் சமாதி நிலையான குரு என்னை எழுப்பி இன்றிலிருந்து 48 நாட்கள் நீ என் கட்டளைக்கு கீழே வருகிறாய் என்றார். என் உடல் கட்டிலில் இருந்து அவரை நோக்கி எழும்பி செல்கிறது. என் மனது கால பைரவர் மந்திரத்தை ஓங்கி ஒலிக்கிறது. அவர் என்னை நோக்கி என்னிடமே பிரோயகமா ஜாக்கிரதையாக இரு என்கிறார். நான் கட்டிலை கெட்டியாக பிடித்தேன். அப்போது அந்த கணங்களில் நான் என் உடலை என் கண்களால் பார்க்கிறேன். மனைவி கைகளில் காப்பியை வைத்துக் கொண்டு என் உடலை எழுப்புகிறார். என் மகன் முன் அறையில் சூரிய ஒளியில் விளையாடுவதை பார்க்கிறேன். எதிரே குருநாதர் ஏளனமாக சிரிக்கிறார். நான் கொஞ்சம் பொறு என்பது மனைவிக்கு கேட்கவில்லை. உன் புலன்கள் அடைக்க பட்டு பல நாட்கள் ஆச்சு என்றார் குரு. விழிப்பு நிலைக்கு என் உடல் வருவதை நான் உணர்ந்தேன். 

அண்டமும் இந்த பிண்டமும் ஒன்றாக முறுக்கிக் கொண்டு என்னை யோகத்திலும் மனித வாழ்கையின் சாதரரண மகிழ்ச்சியை யோகத்தினுடே செல்வதிலும் அறிந்து மிகவும் துன்புற்றிருக்கிறேன். 

ஏந்த அளவிற்கு எளிமையோ அந்த அளவிற்கு அருள் என்பார்  என் குரு.
இதை தினமும் ஒரு முறையாவது படிக்கிறேன்.

சுமாதி நிலைக்கு மனத்தை தயார் படுத்துபவனே யோகநிலைக்கு எளிதாக வசப்படுவான். ஞானத்தின் திறவு கோல் அஷ்டமா சித்திகள். ஆனால் பலர் சித்திகள் அடைவதே குறிக்கோளாய் திரிகிறார்கள்.  மந்திரங்களாலும் பல மணி உருட்டி செபித்தலாலும் வாழ்க்கை பயனற்று போகும் என்றே சித்தர்களால் சொல்லப்படுகிறது.

ஓரு முறை என் குருநாதரிடம் எனக்கு சமாதி நிலை எப்போது கிடைக்கும் என்று கேட்டேன். நடந்து கொண்டிருந்த போதே நடு ரோட்டில் என்னை விட்டு சென்று விட்டார்.

பல வருடங்களுக்கு பிறகு அண்மையில் நான் அவரிடம் எனக்கு வேலையில் பரோமஷன் கிடைக்கவில்லை என்று ஆதங்கப்பட்ட போது அவர் கூரிய வார்த்தைகள் பல நாட்கள் தொடர்ச்சியாக காதில் கேட்டுக் கொண்டிருந்தது.
 “சனி திசையில், இந்த நாளில், இந்த நட்சத்திரத்தில் அந்தி சாயும் நேரத்தில் எல்லாம் வல்ல குரு அருளினால் நீ சமாதியடைவாய்”.

இதனுடன் இந்த பகுதியை முடிக்கிறேன். மேலே பல விஷயங்களை இலை மறை காயாக திறந்திருக்கிறேன். தகுதியான நபர்கள் அறிவார்கள். சரியான குரு யார் என்பதும் தவம் என்ன என்பதை அறிவதற்கும் ஆன்மீகத்தின் மறைவான பகுதிகளை உணர்ந்து கொள்வதற்குமே இது எழுதப்பட்டது. 

Friday, December 2, 2011

"SAMUTHIRIKA LAKSHANAM" & SARAM & PANCHA PAKSHI SASTRAM


I bow down to my great master and request my gurus to guide me along all posts, so that with my minimum errors and the major framework is not lost to bring the major secrets behind the sastras to the common people whoever highly needed to understand the substance of guru & god.
          Some years back once predicting horoscope of a girl came for query near tenkasi, tamilnadu. The astrologer is one of my guru describes about her position of planets, present running desa, studies, family background, past, present in her horoscope, whatever question from the girl, he replied one after another.
When she asked about her friends, he nodded and immediately said “her boy friend was ready to marry her”. She got severe shock seems, its looks unexpected to her, her eyebrow was lifted, she asked him how he says about her boyfriend from her horoscope. He said politely”you came here and want to ask only about him”.  But she refused, I saw her she didn’t ask about boy friend. I also was watching from the beginning.
          He said” in your mind it was there insist to ask. But u hesitates to ask, u comes here today only for this purpose to ask about can u marry that guy and tie a knot? So that, I had given reply. Don’t test me and waste my time, many people are waiting to see. Its time for to tie a knot, its god wish, go ahead.  She agreed with wetted eyes and bows down in front of him around watching by many people gathering around her.  
Many times I have seen such instance very common with one of my guru at my hometown” people used to bend down on his knees along the road, railway station whenever they used to see him at the outside once after they got remedy from his words for their complicated difficulties. Without slippers he used to come to Bangalore many periods, if I questioned on this he was laughing and used to reply “suddenly he got intuition” and travelled 800km to reach Bangalore without slippers, sweaters.
But major thing behind is “SARAM’ and PANCHA PAKSHI SASTRAM”. Once mother of saram started talking we cannot sleep also at night time. She asked us to answer for some questions what ever we do in life but whenever we will get deep sleep.  
I asked him after the girl was left” you describes about “samuthirika lakshanam” on that girl?. (Samuthirika lakshanam means physical appearance of female or male with animate and in animate, the science of determine the sex with animate and inanimate creations and finally it deals with lines and swirls of palmistry) lord subramaniya given preaching’s to Maha yogi Agasthiyar about this samuthirika lakshanam. But many siddhars including kalidas also quoted books on this. Rewritten “madhana kama nool” in tamil about thousands of years back, people stay at Chennai can try to get from choolai area, vepery, Chennai if its available.
He refused and said”thillai, this is observing of saram from humans “saram” (Technical breathing through nose in Tamil, all siddhars well known about this “saram” and had written many on their verses when they did compilation of astrology). Their advanced knowledge in every particle of this universe was the one that they had the enormous power to control everything in the galaxy wherever atoms spread over absolutely from their breath to body then transfer to mind and control the nature through pancha boothas.
He continued “in northern India, mostly astrologers well known about the girls or women through “samboothirika lakshanam” but they never identify about the intuition of humans”. This is the major absence with them but most of the tamil astrologers were mastered in this type of hidden arts. Tamil astrologers mostly are yogis and related with the discipline of yoga family. He continued, However in our Tamil siddhar family and ancestors, they were mastered on this observing of breathing and make interconnect to the next human or anywhere in the world and to tell the immediate predict fortunes on any person anywhere in the world.
An astrologer one who completes the art of “saram” and “pancha patchi sasthram” became full fledged master of astrology. Became complete man of astrology written by agasthiyar, Bogar.
Past one year I had started writing number on the head of each poem in saram notes given by one of my guru after eight years from his relation, I tried to correlate all notes of “saram” written by many siddhars. But nature is trapping me and makes me engaged on my personal works. Once I completed on reading of this “saram”. I try to write afterwards. Guru always says when u don’t require, whatever u need it will come and knock u r door. It is damn fact. Many siddha experts given me “rasamani” made up of different techniques. But I kept simply on aside when I found it’s useless for internal worship.
Nature also trapping me by making me busy with my work. Guru asked many times “do you have completed the saram”. Ask whatever doubt have u had”. I said sorry. Mind should concentrate on this particular breathe otherwise so It’s unable to write technically on saram. Unqualified people may try on this, so i avoid here (Lord Siva given initiation to goddess umadevi about this saram written by great siddhar Agasthiyar. After this many siddhars have written about this saram and also some person from centuries back also) yogi OVVAIYAR ammal deeply prescribed about this saram by blessings of ganesha. Again i started jumping from one topic to another.  I bring to an end here and start about “samboothirika lakshanam”
Readers can refer many books on this samboothirika lakshanam readily available in markets. Siddhars has written many verses from agasthiyar to bogar and disciples. Here by I try to write only about secret parts of men and women from compilation in many ancient tamil books. An oldest book like (coco madana nool in tamil) can expose some of these things whatever I have written. Other references readers can take book written by vyasar mahayogi and some written by kalidasa, some notes given by oldest people taken notes from “egmore avana padipagam” protecting the oldest documents and other secret verses from one of my guru stayed at choolai, vepery, Chennai.
Siddhars and yogis always say that knowledge on prediction should not go to the hands of wrong peoples. They misuse this knowledge for their materialistic benefit. From this one should not judging a male or female from their features and appearance.
It surely differs, for instance, women started wearing chappels and a shoe, so shoes makes her foot even or uneven. Predictions should not applicable on her foot. If anybody wants to do research they should compare her foot with lines and swirls on palmistry. Cause of palm changes every three months so she cannot hide her or his character.  
I did not write some of the major features and appearance on men and women from my personal notes and much interpretation from many persons, majorly to avoid sudden observation on any person after one who read this. Whatever in my hand notes never had written any of the books in the world? Some of my masters notes, It carries forward to master and student. So I hide here all those things. For readers this stuff is more than enough to identify themselves personally in this samuthirika lakshanam. A reader gets vague on this spiritual topic.
 Now please read the energetic complex from the next sentences.
For men
 1. Feet toes with five fingers are longer he always roams throughout the world, some specification may here, I lost my dairy and whoever taken my oldest books never returned even Xerox copies also. Major draw back for close friends.
 2. If foot path/toes  with out gets sweats he may the position of a leader.
 3. foot fingers should attached with one another he may be the leader of a particular area, if fingers not attached one with another he live as a simple person. Second finger of the foot path is larger than first finger he has connection with many women and compulsorily makes sex with two female. And one is older than him
 4. Below the thighs he has swirl any with hairs he will have sex with female and never come out from the same female, always stays with her. Should be careful with those guys.
 5. If Sexual part/sexual organ is smaller he may be a rich person, if bigger than normal size he will be very poor and unfortunate fellow. If slightly thicker but smaller than normal he became head of his premises. If more width and longer size he may be unfortunate and unlucky, moreover he is mischievous fellow. If slightly bent towards left side trend he is unlucky fellow. If sexual organ is straight and elongated, he will get number of kids minimum two. If open the right hand palm the distance from forefinger to small finger has the same size, he has two male kids. If bent towards lower side he may poor. If sexual organ is very soft he has urinary diseases. If nerves closer than normal he has problem with production of sperm. If end of the stem has swirl he will have sex with rich people’s wife, premarital sex. If became reddish he may have money in the past, if became white he is unfortunate and unlucky fellow. If stem of the sexual organ is broad and solid big he his having prolong diseases, if it’s short and small he has normal family life (good fellow).
 6. Below the sexual part, the attached two portions are equal he may be the rich person in that area. If attached to the upper end he has short span of life. If slide down to lower side he has strong life span. If one has gone upper side and another gone lower side he has some diseases with skin diseases. If it is not he has bigger back portion, the back portion slide away from the straight line surely he concludes be a servant, if he have only one in two parts he may get some diseases related with water and sexual diseases.
 7. If passes urine from the sexual organ, two or three solid drops of urine flows from left to right he may be the leader of head. If urine flow drops by drop and like sprayed water he will be unfortunate fellow. If flow equally and gradually he will be intelligent fellow. If flow width is bigger that fellow may be rich person. If passes urine without sound he is unlucky person. If passes with sound he get good auspicious life. If hole is dry he will be poor and never used to give money to others.
 8. Majorly SPERM, if his sperm smells like flower and whitish color he is rich fellow. If sperms have honey smell he will have enormous property and he may sex with many female. If fish smell comes whenever ejaculation that person is a rich person and have many kids. If smells have awful and blackish sperm he is unlucky fellow. If sperm smells like flesh of animals he is a yogi, a sage.  If sperm smells like palm tree water he has many kids and has karmas, sins. If smells like salt he is unlucky fellow. If sperm flow likes water and liquidity he has many girl kids only. Who born on 6 dates like 6, 15, 24, have these problems, they have more girl kids. If sperm ejects after a long time he has short span of life (short period of life). He should do pranayama with immediate effect.
 9. If belly with out any bends, folds (loose packs) and curl he has money. If one fold he will be killed with deadly arm or unexpected. (don’t worry mostly more men have plenty of folds cause of beer) Two bends in his belly he has sexual interest and always behind women (it looks like tyres). If three bends he led luxurious life (because of fatty food). If four bends he has kids, money, and highly educated (this comes due to pranayama). If bend is crossed without in a straight line he is worst fellow and spoils the name of family girl or female. ( girl should be careful now)
 10. If two of his chest comes closer he has short span of life (without any bench press all chest comes closer). If centre space between the chests is more he has many kids. If nipple of the chest is coming out he is unfortunate ( please note: when young boys gets sperm started to coming out during 14 years, that time this nipple became harden, its sudden physical natural change in the male). If chest is very big, bulge and coming out he has shortage of kids. If swirl in chest he became servant.
 11. Exactly the space between the forearm and fingers where we wear watch it’s indicated the power of rule. If two lines in the wrist he may be the rich person or working in the banks. If three lines in the wrist he has sex with many female, but this is occasional.
 12. If inside the palm there will be number of lines. If a line between last small finger and life line is called virgin line or its shows family women. If more than normal lines he has many wives and also he has contact with prostitutes.
 13. Some oldest books have been quoted that if measure from the end of the hand to the end of the shoulder with a thread predicts many things in male. If measure thread multiplied in to two times and measure again from the footpath to the face if comes exactly he has money. If it measured up to his eye brow he lives up to eighty years. If it comes up to mouth he will live up to 65 years. If it comes up to next he will live up to 50 years. If it comes up to chest he will live up to 20 years. But measures should be taken perfectly. If anything became small people should measure again from the beginning and beginning. So better to avoid this.
 14. Some particular type on swirl in his neck or her neck they have sex with brother, sister, husbands brother, sisters husband and mother or father. The swirl indicated in male and female about the illegal relation like post marital relations and illicit behavior in sex.( i have seen some girls with these swirl, its irresistible to say this they had sex but the far relation as sisters and brothers, aunty, uncle, brother of husband, sisters husband they had and caught. Its not good signal to these type of affair and it will shuffle the nuclear part of the body and hereditary)
For female
 1. If Bottom part of the foot frequently gets sweated she has more sexual feelings and feel on sexual stories. Slippers get dirty in these types. But summer season all slippers gets wet, may more wet?
 2. Toes overlapping one over another, she loses her husband and spending, depending the rest of her life with her relation or friends. If the centre part of the below the feet is more shallow, she will be prostitute. Here prostitute refers means women have sex with more than two men. If four foot fingers except last small fingers unable to touch the floor she became widow but she marry again and became very poor.
 3.  If fingers of the feet are slightly deviated or slanting she has no potentials (no kids). If there will be no gap in between the foot fingers and very closer than another she is haughty and prostitute. If first finger and the next foot finger are equal she has her husband life long. If while walking, the last small foot finger or next to small finger unable to touch the floor exposes she is a prostitute or widow. If second foot finger immediate next to first large foot finger she lost her husband and she will roam.  If first finger is broad and lengthier she marry and stay away from her relation, if her small last finger is slightly lifted up she will have intercourse with other male whenever her husband away from her. Her back of foot is raised and appears as smooth and soft as a lotus flower, without veins showing up and with no visible hair is the sign of a rich person. Veins showing up indicate that she will have to travel a lot. Hair on feet and if feet are lean, bony or without flesh, it is an indication that she is sexually undesirable.
 4. When she stands on the floor, she stands on the left leg by full weight and keep the right leg on slanting position without given any weight on the right leg she will die before her husband. If she stands tightly on right leg she became widow.  If two or more moles on the knee on any one of the leg she may have premarital and post marital affairs. Her knees are round, smooth knees are lucky indications. Loose knees indicate poverty. Bony knees without flesh predict loose character. If hairs on the thighs is a prostitute. If a mole like black thing on the left side of the breast exposes she has intercourse with poor fellow. This is common verses written in astrology books also. Readers might have read.
 5. Below the thighs above the foot those portions of the leg without have hairs and bulgy she is rich. If nerves exposes she face troubles. If have hairs means her husband have problem with tragedy. If not fat and bulgy or skinny shows she is a widow. If thighs looks like very big without hairs she is have only with husband with her entire life. If very fat bulgy she became widow. If hairs and swirls are on the thighs she does and have sex with more than one man and brings bad name to family. If both thighs attach one another it’s not good for her husband and his family. If two number of small size black mole is equal to size of a gingelly grain in any thighs she will go away from the family.
 6. Back portion part of the female (but-x) is widened and bigger size with skinny she have luxurious items. If right part if smaller than left part she gets everything in her life. If right is bigger she gets misfortune. If both the part is equal she gets all family life. If it is flat its not good to her husband and also her sister or brother. If swirl on the top of the back organ she will do service for family woman. If both looks like hanging its not good to her husband, he may get tragedy.
 7. If hairs on the stomach, hairs arisen from the bottom stomach area, she will be widow or prostitute. If three folded belly with out hairs and looks like circle she gets blessings and wealth. If belly looks like falling down or hanging down its not good to her father in law. He gets tragedy.  If hairs inside the adrenal part she will get kids by prostitution or other than her husband. If swirl on the belly and towards the particular trend she have sex intercourse with other three male when her husband is alive.
 8. If breast is circular, hard, big and equal size she will get everything in life with family, husband, kids till her death. If right size of the breast is smaller than left side she enjoys all luxurious things and sexual with many men. If right size is bigger than left she is unlucky. If looks like pot with hairs she brings wealth, auspicious, fortunate things to her mother house and mother in law home. If hairs on the breast exposes she is widow and she brings bad name to family. If end part of the circular breast with hairs on the nipples she spoils and erases wealth, fame of her family. If hairs on the upper part of the breast or above the nipple she is widow or impotential female (childless) or prostitute. If widened and hanging down she don’t get kid. Some stars (nakshathiram) like ASWINI, AVITTAM, and SADHAYAM those female may have one is bigger than other her breast. If she had raised right breast indicates many kids and may more sons; left breast if raised, indicates more of girls. If the portion surrounding the nipple is round indicates good fortune. If by birth naturally it’s has been pushed in or unusually small indicates bad luck. If mole or moles like things on both the breast she doesn’t have kids when she dies. If her nose looks like parrot she doesn’t have kids, impotentials. This people can refer many astrology books.
 9.  If neck is very soft, without bones showing away and have 3 lines fold are lucky. Solid neck denotes widow. Flat and short neck denotes a barren woman. Bent or curved forward indicates her slavish affinity. If swirl starts on the neck and turn to the left she is a prostitute. If a black mole on the neck she give birth to male kid first, if swirls on the neck she is impotentials (no kids)
 10. If inside the palm there will be number of lines. If a line between last small finger and life line is called virgin line or shows family women. If a black mole located inside the hand, below the shoulder she spoils the husband family
 11. If mouth is very big she lost her husband or she leaves her husband and stay separately. If a mole on the left side of the nose gets good wealth in family.
 12. If above the eye brows below the head, forehead, if there is a wide space shows tragedy to her husband and her father in law. If shallow it’s not good to her husband’s brother. If a mole is there she will give births. If a swirl on the forehead is there she is a widow, if hair is there she lost her husband very soon.
 13. If hair is curly she gets all wealth, if hair straight and extended big she is a prostitute, if hair is bluish naturally she gets wealth. If hair is very hard, fallen on the face, she lost good fortune and became widow. If pony tail she fights with her husband always. If swirl on the hairs upper part of the head she became widow.
 14. If mole inside the eyes she gets benefits from goddess laxmi.
 15. If mole or black mole like thing on the left hand side of the sexual organ and left side thighs of the female indicates she lost her husband and she lost her place where she stay. Is sexual part both having same size but in between more hairs or any skin problems she may sex with other castes. If the central sexual part/organ attached with right side she have her family with husband entire life time. If attached with left hand side she is a prostitute. If shaped like the feet with hard hair, with raised clitoris indicates wickedness. If the left side is raised, she will beget more girl children while a raised right side denotes more boys. If the organ is shaped like a conch, she will be barren. If passes urine it falls right hand side it is good. If passes 4, 6, 7 times split it is good for her, if urine passes splits 2,8,12 it’s not good.
In this post, I don't want to dig into the entire sastra for women but confine myself in to certain extent to disclose to limit from my notes.
It is also widely acclaimed in the "Samudrika Lakshanam" an art that studies the behavioral pattern of every individuals and a person’s nose and predicts the character to the near accurate result. Even in the Medical terms, it is established beyond doubt, which swelling of the nasal spongy tissues and congestion of the nose occur during sexual excitement in human beings. The nasal passages of women swell, and occasionally bleed, during menstruation. Science found a strange relationship between the nose and the female sexual device, and held that certain gynecological complaints could be cured by cauterizing the appropriate parts of the nose.
In males, it is believed to be an affinity between the nose and the virile member, and from ancient times it was thought that a large nose was a sign of a large male sexual organ. Similarly, a woman with a little nose is believed to have a small sexual apparatus or the desire to have indulged in sexual pleasure is minimal.

          Also from the reference of birth star, but it differs female to female on horoscope accordingly for instance:  avittam  and aswini female maries very early, but some aswini stars loss her husband in her younger age, but sadhaym marries very late, but sadhayam girl goes to premarital sex is not common. But some avittam and aswini female have gone premarital relations. Hence readers should not take as granted for quick reference, the below reference is common for stars.
 1. Uthiram, thiruvonam, anusham, uthirattathi: these female born on this star have premarital and postmarital affair is common. Some female have connection compulsorily after marriage and have more sexual intentions.
 2. Astham, thiruvadhirai,rogini,mirugaseerisham: these women make her husband as slaves, she attracts any male, she have large thighs and lotus like breasts, but nose is very small, have sexual feelings, she have brightness in his body, without pray god and her guru she never take food daily, she perfectly coincide with her husband. She is gifted in all aspects of perfect female in the world.
 3. Pooradam,swathi,visagam,ayilayam: have good eyes, she has golden breasts and highly soften sexual part, she bent down and walk, she is the best sexual partner for male in the world. There is no comparison for this female with other stars. She has long hairs. She tells truth, she have no mercy on others, she sleeps much.
 4. Aswini,avittam,sadhayam: these three stars female have one breast is bigger than other. One is smaller. She takes more green leaves, she talks boldly, she has smell in her hair, she does not know who is behind or in front but she walks without shame. Frequently she lifts her hand and leaves the tiredness in front of others. She has large eyes, she has large breasts, she has soft sexual part like lotus, she has large thighs, and she has large nipples in her breasts. She talks like sugarcane but its poisonous, she talks like small kid and cheat others, she behave like very strict but she wants sex intercourse hidden through the back door. She takes milk, ghee for food with other items regularly.
 5. Moolam,pooram,revathi: she has large head, lifted tooth, she has big breasts but un attractable. She has large eyes to make fear. She takes lot of food, sometimes her hand or leg has bend, and she has no patience. She has no qualify for sex, she fight with her husband while intercourse. She never wears correct dress; she also fights with her female friends.
 6. Kettai,karthigai,poorathi: she always sleeps, she has good breasts, she has mercy and she gives lot of money to poor’s, has large fingers, she protect whoever depends on her, has large eyebrows, she has good height, she is very fond of enormous money, her tooth is looks like white flowers, she attracts yogi and sages also. She tells about others and scolds also. Hand, legs are shorten. She shows highly anger on others.
 7. Barani,chithirai,magma: for many reasons she laugh. She has solid ego. She is tall. If she knows the enemy also she does not bothered. She have solid bigger hand, extra large breasts she have, closely eyebrows, she talks loudly like ghosts. If her husband does not satisfy her she can’t tolerate, she asks again. She will have sex with male by keep male at her feet. She voluntarily goes for sexual intercourse.
 8. Poosam,punarpoosam,uthiradam: she open her teeth before talking to others, she never hear other words, fighting, quarrelling with others, they marry many men, they make affair frequently and love each others, she has mole on her breasts, she has great respect on other castes, she has many sexual connections, she has breasts, long legs, she is beautiful, she has connection with other countries, she also have mole in the right hand.
Some meditated persons who do on mantras on goddess raja rajeswari said “Raja Rajeswari never allows the person to sleep until the completion of spell, and it walks sound and come through the main door of the house and enter in to the pooja room and sit in the front of the “CHAKRA” and person whom crossed one lakh spell.
Many persons whom do mantras got panic when goddess appear in front of them when their subconscious mind starts opening so they  lost their sense for sometimes and admitted for treatment at hospitals. Sometimes goddess intrudes in to the meditated persons and they start hanging and talking like god. This is very dangerous. Its has happened to unmarried girls due to enthusiasm on mantra spells and wants to do magics on others by unmarried girls and female.  
Mother VAALAI is looks like small girl (VAALAI THAI) she is the major mother for astrology and all spiritual benefits. I bring to end this topic.
 This is an internal worship occurred only in the circle of atoms, but siddhars and sages always working above the level of atoms where atoms cannot affect the persons like yogis and also yogis able to control it.
Magicians, priests all working in the world of atoms working on external worships, they can pass the energy from their soul to the goddess and receive from them. Also passes energy to the ghosts, spirits and receive the signals and pass through the humans in the strength of black magic. If person doing magics with ghosts, spirits it’s called as black magic. If passes with goddess it’s a white magic. But both are activated only with in the atoms.
Any energy from these people sources transmitting via only through atoms. But, all Yogis are activated above the atom level and able to controlling the atoms through pancha boothas in the name of SARAM AND PANCHA PAKSHI SASTRA. But they have born one in Crores. He would be given silver chord to the other yogis for link. So god, goddess became invaluable in front of siddhars and yogis.